PRIVACYVERKLARING Rianne bij afscheid 


Rianne bij afscheid is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Rianne bij afscheid houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. 

Deze privacyverklaring beschrijft in het kort wie verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens door Rianne bij afscheid, welke persoonsgegevens worden verwerkt en met welk doel dit gebeurt. Verder wordt beschreven aan wie de persoonsgegevens verstrekt kunnen worden, wat de rechten zijn van de gebruiker en hoe deze rechten kunnen worden uitgeoefend. Door het bezoeken van onze website of bij het afnemen van onze diensten gaat u akkoord met ons privacy beleid. 

Wie is Rianne bij afscheid? Rianne bij afscheid is een uitvaartonderneming gevestigd aan de Hercules Segherslaan 70 te Meppel, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 78124654 te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door Rianne Oechies geboren te Meppel op 23 Januari 1983. Rianne bij afscheid geldt als de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Welke gegevens worden verzameld? NAW- en persoonsgegevens van u en de overledene BSN nummer van u en de overledene, uw telefoonnummer(s), uw e-mailadres, uw IP-adres, de gegevens van de uitvaartverzekeraar van de overledene, gegevens welke u invult op ons contactformulier en/of gegevens op de opdrachtovereenkomst en tot slot uw uitvaartwensen 

Waarvoor worden uw gegevens gebruikt? Wij gebruiken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening. U dient hierbij te denken aan het aanvragen van de akte van overlijden en de aanvraag van het verlof om te begraven of te cremeren. Hiernaast worden uw gegevens gebruikt voor de reservering van de uitvaartlocatie. Tevens worden uw gegevens gebruikt voor het uitbrengen van een kostenbegroting. Buiten deze specifieke bedrijfsactiviteiten kunnen uw gegevens ook gebruikt worden voor reguliere bedrijfsactiviteiten, zoals het opstellen van facturen en het daaraan verbonden debiteurenbeheer. 

Aan wie worden uw gegevens verstrekt? Rianne bij afscheid verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wenselijke verplichtingen. Uw gegevens worden verstrekt aan: – Uitvaartlocaties en begraafplaatsen – de gemeente – partijen betrokken bij de uitvoering van onze dienstverlening (vervoerders, steenhouwerijen enz.) 

Recht van inzage, correctie en recht van verzet. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@riannebijafscheid.nl. Rianne bij afscheid zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.